Status: zakończony

Wartość całkowita projektu: 919 119,22 zł

Wydatki kwalifikowalne: 747 251,40 zł

Dofinansowanie: 635 163,57 zł

 

Źródło dofinansowania:

Projekt nr UDA-RPSL.03.02.00-24-08E7/20 pn.: Dostosowanie działalności obiektu hotelowo-gastronomicznego do funkcjonowania w warunkach pandemii COVID19 (zwanego dalej "Projektem") wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Opis przedmiotu projektu:

Projekt polega na dostosowaniu działalności obiektu hotelowo-gastronomicznego do funkcjonowania w warunkach pandemii COVID19 celem utrzymania konkurencyjności na rynku poprzez zakup środków trwałych i modernizację sali weselnej. W ramach projektu zakupiono 11 środków trwałych, zmodernizowano salę weselną wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami

Termin realizacji: 01.10.2020 – 31.08.2021 r.